ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ


Εκσκαφές οδοποιίας, Εκσκαφή θεμελίων, Επιχωματώσεις, Αδρευτικά & Αποχευτικά

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ
ΙΣΟΠΕΔΩΣΕΙΣ

Αποκομιδή Μπαζωμάτων, Καθαρισμός οικοπέδων, Διαμορφώσεις χώρων

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
ΠΑΡΚΑ

Διαμορφώσεις, Εκσκαφές, Μεταφορά υλικών (πασάλων - συρματοπλεγμάτων)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ &
ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μεταφορές Αδρανών Υλικών, Εκριζώσεις, Εκβραχισμοί, Αγροτική οδοποιία

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ